Uslovi korišćenja

PRAVNE NAPOMENE

Spanish Market d.o.o., Bojnička bb, 71000 Sarajevo

UVJETI KORIŠTENJA

Upotrebom www.mentos.ba web stranice prihvatate uslove navedene u nastavku. Imajte na umu da korištenjem naše web stranice i preuzimanjem materijala i / ili informacija sa ove stranice prihvatate ove odredbe i uvjete, koji postaju obavezujući za svakog korisnika.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA

Cjelokupni sadržaj web stranice www.mentos.ba podliježe važećim zakonima o autorskim pravima. Sva prava zadržana. Web stranica ili njeni dijelovi ne mogu se kopirati, reproducirati, prenositi, objavljivati ili distribuirati na bilo koji način bez prethodnog pismenog pristanka od kompanije Spanish Market d.o.o. Bez obzira na gore navedena ograničenja korištenja, korisnik može sačuvati pojedine stavke I iskoristiti ih isključivo za ličnu upotrebu.

Robne marke brenda i logotipi prikazani na web stranici su u vlasništvu kompanije Perfetti Van Melle Group i zaštićeni su od strane regulatornih agencija za registraciju i važećim zakonima o industrijskom vlasništvu. Bez prethodnog pisanog odobrenja od Perfetti Van Melle Group BV robne marke i logotipi se ne mogu reproducirati ili koristiti u bilo koje druge svrhe osim na web stranici Perfetti Van Melle Group BV. Zaštitni znak i / ili logotip prikazani na web stranici Perfetti Van Melle Group BV ne mogu se koristiti kao web adrese za druge lokacije u vlasništvu treće strane i / ili entiteta.

ODGOVORNOST

Spanish Market d.o.o.  garantuje da su informacije sadržane na web stranici www.mentos.ba istina, koja odgovara činjenicama u vrijeme svakog ažuriranja web stranice; garantira da su informacije u potpunosti u skladu s načelima poslovne etike i dobroj vjeri. Ni u kom slučaju Spanish Market d.o.o. kompanija nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo direktne ili indirektne prirode, koje proizlaze iz korištenja ove web stranice. Informacije sadržane na ovoj web stranici mogu biti neprecizne ili pogrešne kao rezultat tehničkih ili drugih problema uključujući, ali ne ograničavajući se na slovne greške. Spanish Market d.o.o. kompanija zadržava pravo promjene, ažuriranja ili zamjene informacija sadržanih na ovoj web stranici u bilo koje vrijeme, po potrebi, bez obaveze da obezbijedi prethodne najave.

HYPERLINKS

Ukoliko web stranica www.mentos.ba sadrži hyperlinks-e koje vode na stranice u vlasništvu treće strane i / ili entiteta, Spanish Market d.o.o. kompanija nije odgovorna za sadržaj takvih povezanih web stranica. Korisnici koji posjećuju bilo koju web stranicu to čine na svoju odgovornost, a to se posebno odnosi na gubitak podataka, štetu ili troškove bilo koje vrste. Povezivanje na takve web stranice ne podrazumijeva nikakve pripadnosti, predstavljanje ili druge veze bilo koje vrste između Spanish Market d.o.o. kompanije i vlasnika povezanih web stranica.

PRIVATNOST

Ova odredba o privatnosti određuje politiku privatnosti u odnosu na naše prikupljanje, obradu, skladištenje, otkrivanje i snimanje (koristeći takozvane "cookies") ličnih informacija na web stranici Perfetti Van Melle.

1. Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka je pitanje od velike važnosti za Spanish Market d.o.o. kompaniju smještenu u Bosni i Hercegovini. To spada u osnovna pravila o zaštiti ličnih podataka koje ste nam dali i koriste se u skladu sa zakonom i samo za potrebe pružanja tražene usluge, kao i za svrhe za koje ste izričito pristali. Prije pristupanja web stranici želimo vas obavijestiti koja vrsta podataka se traži od vas i za koje svrhe se takvi podaci prikupljaju i koriste.

Vaši lični podaci su strogo povjerljivi i to poštujemo. U cilju zaštite sigurnosti i povjerljivosti vaših ličnih podataka, mi ćemo održavati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere i zahtijevamo to isto od primalaca vaših ličnih podataka. Mi ćemo sačuvati vase lične podatke za vrijeme koje je potrebno za gore navedene svrhe. Nakon tog perioda, vaši podaci će biti izbrisani.

Web stranica će nastojati da poštuje zakon u svim prikupljanjima, obradama i čuvanju ličnih podataka. Web stranica će koristiti samo podatke koje su bitne za obavljanje svoje legitimne svrhe i funkcije na način koji nije na štetu interesa pojedinaca. Mi ćemo voditi brigu prilikom prikupljanja, obrade i skladištenja bilo kakvih podataka i učiniti ćemo sve u našoj moći kako bi ti podaci bili precizni i sigurni. Korištenjem web stranice pristajete na takvu obradu podataka i garantujete da su svi podaci i materijali koji su dostavljeni precizni i tačni.

2. Prikupljanje ličnih podataka

Lični podaci mogu uključivati sve pojedinačne informacije ili činjenice svakog pojedinačnog fizičkog lica. To može uključivati na primjer e-mail adresu, prezime, ime, datum i mjesto rođenja, adresu i broj telefona, porodični status, obrazovanje, zanimanje, itd. Mi prikupljamo lične podatke od posjetitelja naše web stranice samo kada to korisnik odobri i kada je to potrebno radi kontaktiranja sa relevantnim korisnicima ili kada je to neophodno za učestvovanje u pojedinim radnjama/ uslugama na web stranici. Na primjer, to može biti slučaj kada se lični podaci koriste za pristup promotivnoj kampanji.

Preko linkova na našoj stranici možete biti usmjereni na internet usluge treće strane, koje mogu same prikupljati, obrađivati i koristiti lične podatke. Moguće je da ćete morati prilikom registracije da otkrijete neke lične podatke u svrhu korištenja tih usluga treće strane. U odnosu na te usluge i za potrebe u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, operatore eksterne internet stranice možete obavijestiti o zaštiti korištenja vaših ličnih podataka i oni su isključivo odgovorni. Nemamo mogućnosti da osiguramo da vaši lični podaci budu zaštićeni od strane relevantnih kompanija na isti način kao što su zaštićeni kod nas.

3. Obrada i korištenje ličnih podataka

Mi obrađujemo i koristimo vaše lične podatke samo u mjeri u kojoj ste vi pristali i / ili to je potrebno za korištenje naših usluga. Konkretno, ovaj drugi slučaj je kada koristimo vaše podatke nakon zahtjeva isključivo u komunikacijske svrhe, za pristup određenim sadržajima ili da vam pružimo informacije o našim proizvodima. Pod uslovom da ste dali prethodno dobrovoljni pristanak za posjedovanje potrebnih pravnih informacija, individualne lične podatke možemo koristiti i prenositi za potrebe istraživanja tržišta, odnosno stvaranje statistike ili za reklamne svrhe drugim kompanijama koje su povezane sa nama (uključujući i one izvan Europe). Korisnici će biti kontaktirani za reklamne svrhe samo ako su se složili sa tim. Neće biti prodaje ili trgovine sa vašim ličnim podacima sa kompanijama treće strane koji nisu povezani sa našom kompanije na bilo koji način. Nećemo kreirati korisnički profil na temelju vaših ličnih podataka.

4. Obrada i korištenje ličnih podataka izvan EU

Prikupljanje, obrada ili korištenje vaših ličnih podataka će biti učinjeno u skladu s važećim zakonskim odredbama o zaštiti podataka. Ove odredbe u određenim slučajevima mogu zahtijevati vaš pristanak za prikupljanje, obradu ili korištenje ličnih podataka. Prije nego što dostavite lične podatke izjava o saglasnosti će se automatski pojaviti na ekranu računara.

Izjava o saglasnosti može vas obavijestiti o upotrebi ličnih podataka i prenosu podataka o vama iz Bosne i Hercegovine našim povezanim kompanijama u Europskoj uniji i izvan Europske unije, gdje je nivo zaštite podataka i transfer ličnih podataka trećim licima može biti manji nego u Bosni i Hercegovini.

Molimo vas da pročitate svaku izjavu o pristanku koja se pojavljuje na ekranu veoma pažljivo. Ako se slažete sa izjavom uz dobrovoljnu i izričitu saglasnost na obradu vaših ličnih podataka, kao što je opisano u ovoj Odredbi o privatnosti, uključujući i prijenos vaših ličnih podataka trećim stranama, molimo označite važećim kutije za oznaku vašeg pristanka. Možete opozvati svoj pristanak u bilo koje vrijeme u pisanoj formi kompaniji Spanish Market d.o.o., Bojnička bb, 71000 Sarajevo. Opoziv možete objaviti u bilo koje vrijeme. Mi ćemo onda izbrisati pohranjene lične podatke bez nepotrebnog odlaganja.

5. Zahtjev za ličnim podacima

U bilo koje vrijeme možete zahjevati listu sa informacijama koje mi posjedujemo o vama, kao i izjave o saglasnosti pišući nam na adresu Spanish Market d.o.o., Bojnička bb, 71000 Sarajevo. Osim toga, možete i zatražiti korekciju, blokiranje ili brisanje bilo netačnih podataka i / ili brisanje vaših podataka ili nas slobodno kontaktirajte ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa izjavom o zaštiti podataka. Možete koristiti ovu metodu komunikacije da prijavite svako kršenje intelektualnog vlasništva ili za prijavu neprikladnog ili uvredljivog sadržaja.

6. Bilježenje podataka

Web stranica može prikupljati tehničke podatke o vrsti internet pretraživača i operativnog sistema koji koristite. Ove informacije ne identifikuju vas kao pojedinca i koriste se samo za praćenje korištenja stranice.

Kada pristupite našoj stranici, web serveri će automatski i trajno snimiti određene podatke, kao što su ime vašeg internet operatera, web stranice koje ste posjetili, kao i datum, vrijeme zadržavanja, učestalost i navigaciju vaše posjete. Bilježimo ove podatke isključivo za potrebe sastavljanja statistike i nećemo ih koristiti na bilo koji drugi način.

6.1 Cookies 

Mi ćemo zabilježiti podatke na našoj web stranici koristeći "kolačiće". Cookies “kolačići” su male jedinice informacija koje su pohranjene na hard disku računara za potrebe priznavanja i višestruko korištenje usluga koje se nude na web stranici. Tu su i takozvani "kolačići na osnovu sesije" koji se koriste u svrhu kontrole veze i oni će ostati u glavnoj memoriji računara. To znači da cookies-i neće ostati na vašem računaru nakon što ste zatvorili pretraživač. Većina web pretraživača automatski prihvaća cookies-e. Cookies-i ne sadrže lične informacije. Vrijednosti pohranjene u cookies-ima su anonimni identifikatori, koji nisu vezani za bilo koje lične informacije. Ako ne želite da primate cookies-e, možete ih isključiti u vašem pretraživaču. Zato uvijek postoji mogućnost odbijanja aktiviranja cookies-a na vašem računaru, iako to može utjecati na funkcionalnost same web stranice. Mi ne koristimo cookies-e za reklamne svrhe, za stvaranje korisničkih profila ili za druge svrhe komercijalne evaluacije bez vašeg pristanka. Upotreba cookies-a uglavnom služi u statističke svrhe, kao i za usklađivanje s uvjetima korištenja.

6.2 Google Analytics

Web stranica može koristiti različite alate za kreiranje analitike, kao što su Google Analytics i / ili Unica za praćenje vaše interakcije sa web stranicom i za pohranu informacija poput toga u koliko sati ste stranicu posjetili i na kojoj ste stranici prije toga bili.  Statistika web stranice se može koristiti za personalizaciju vašeg web iskustva, kao i za procjenu - anonimno i zbirno - statističkih podataka o aktivnostima na web stranici. Koristimo ovu informaciju za mjerenje efikasnosti naše web prisutnosti i za sastavljanje statističkih izvještaja.

Koristimo Google Analytics i dijelimo ove informacije sa Google-om kako bismo im pomogli u razvijanju njihovih proizvoda i usluga. Ni mi ni kompanija Google nećemo koristiti (ili ovlastiti bilo kojoj trećoj strani za korištenje) ovaj alat za praćenje i prikupljanje ličnih podataka o vama ili povezati vaše lične podatke sa podacima Google Analytics.

7. Izmjene Odredbe o privatnosti


Zadržavamo pravo na promjenu Odredbe o privatnosti u svakom trenutku u skladu sa odgovarajućim važećim propisima o zaštiti podataka. Mi ćemo vas obavijestiti o bilo kojoj izmjeni i dopuni u slučaju koji može opozvati vaš pristanak za obradu podataka. Mi ćemo povremeno ažurirati Odredbu o privatnosti I predlažemo vam da povremeno pregledate ovu Odredbu o privatnosti kako biste ostali informisani o tome na koji način štitimo vaše lične podatke.

 

Podeli sa prijateljima