Politika kolačIća

Kolačići su automatske procedure za preuzimanje informacija koje se odnose na određene sklonosti korisnika Interneta dok posećuje određenu Internet stranicu, koje omogućavaju da se korisnik prepozna kao ponovni i da se time personalizuje upotreba i da navigacija postane brža. 

 

Vrste kolačića

 U nastavku je klasifikacija kolačića u zavisnosti od njihovih karakteristika: 

 

a) U zavisnosti od kompanije koja njima upravlja: 

 • Vlastiti: ovi se šalju na korisnikov terminalni računarski sistem sa računara ili domena kojim upravlja uređivač koji pruža uslugu koju zahteva korisnik. 

 • Od trećih lica. ovi se šalju na korisnikov terminalni računarski sistem sa računarskog sistema ili domena kojim ne upravlja uređivač, već neka druga kompanija koja postupa sa podacima pribavljenim preko kolačića. 

 b) U zavisnosti od vremena u kom ostaju aktivni

 • Po sesiji: oni prikupljaju i čuvaju podatke dok korisnik pristupa Internet stranici. 

 • Trajni: podaci ostaju pohranjeni na računarskom sistemu i može im se pristupiti i mogu se tretirati tokom perioda koji definiše lice koje je odgovorno za kolačić. 

 b) U zavisnosti od svrhe:  

 • Tehnički: omogućavaju korisniku da se kreće po Internet stranici, platformi ili aplikaciji i da koristi različite opcije ili usluge koje na njoj postoje, na primer, za proveru saobraćaja i komunikacije podataka, za identifikaciju sesije, unos delova ograničenog pristupa, pamćenje elemenata koji čine porudžbinu, obradu porudžbine, registraciju aplikacije ili učešće u nekom događaju, korišćenje bezbednosnih elemenata tokom navigacije, pohranjivanje sadržaja za širenje video ili audio materijala ili za deljenje sadržaja preko društvenih mreža.  

 • Prilagođavanje: omogućava korisnicima da pristupe uslugama sa nekim od predefinisanih opštih karakteristika u zavisnosti od određenih kriterijuma u računarskom sistemu korisnika, na primer, jezik, vrsta pretraživača preko kog se pristupa  uslugama, regionalna konfiguracija odakle se pristupa usluzi, itd. 

 • Analiza: omogućava praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika stranica sa kojima su povezani (na primer, merenje aktivnosti koja se obavlja na stranicama, uspostavljanje profila kretanja korisnika na stranicama, radi unošenja unapređenja u zavisnosti od analize upotrebe koju izvrše korisnici usluga). 

 • Marketing: omogućava upravljanje reklamnim prostorom na Internet stranici na osnovu kriterijuma kao što su uređeni sadržaj ili učestalost prikazivanja oglasa. 

 • Bihejvioralni marketing: omogućava upravljanje reklamnim prostorom koji se nalazi na Internet stranici i čuvanje informacija o ponašanju korisnika, pribavljenih kroz stalno ponašanje navika kretanja, što dalje omogućava razvoj posebnog profila i prikazivanje reklamnog materijala u zavisnosti od toga. 

 

Deaktivacija kolačića

Korisnik može da konfiguriše pretraživač tako da on u podrazumevanim postavkama prihvata ili odbija kolačiće. 

Ako korisnik odluči da odbije upotrebu kolačića, određene pogodnosti mogu biti ograničene. 

Procedure potrebne za blokiranje i eliminaciju kolačića mogu da se razlikuju od jednog Internet pretraživača do drugog, tako da možete u bilo kom trenutku to da promenite u skladu sa instrukcijama koje dobijete od predmetnog Internet pretraživača, kako je prikazano u nastavku: 

 • Podešavanja kolačića za Internet Explorer

 • Podešavanja kolačića za Firefox

 • Podešavanja kolačića za Google Chrome

 • Podešavanja kolačića za Safari

Ovi pretraživači podležu ažuriranjima i promenama, tako da ne možemo da garantujemo da će se tačno poklopiti sa verzijom vašeg pretraživača. 

 

Kolačići na Stranici: 

Na Stranici se koriste sledeće vrste kolačića:  

 • Funkcionalni kolačići

  • Google Tag Menadžer -> omogućava implementaciju kolačića bez menjanja izvornog koda

 • Kolačići za analitiku

  • IQ -> analitički alat posebno za kupovinu potrošača

  • Google Analitika -> praćenje osnovnog prikaza stranice na Google Analitics

 • Kolačići za oglašavanje

  • Facebook prilagođena publika -> prati prilagođenu publiku na Facebooku

  • Facebook konekcija -> omogućava posetiocima interakciju na sajtu preko njihovog Facebook naloga

  • Dupli klik -> Google alat za oglašavanje koji može pratiti istog korisnika na svim veb stranicama

  • Facebook piksel -> prati konverzije na Facebook-u

  • Facebook grafikon -> prati interaktivnost posetilaca na veb stranicama koje su povezane sa njihovim nalozima na društvenim mrežama

 

Dalje pretraživanje ove Stranice bez uskraćivanja ovlašćenja podrazumeva da prihvatate njenu upotrebu od strane vlasnika. 

Za dodatna pitanja u vezi sa upotrebom kolačića, korisnik može poslati pisani zahtev elektronskom poštom na: pvmdpo@it.pvmgrp.com 

Podeli sa prijateljima