POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Perfeti van Melle Republika Češka, (u daljem tekstu se naziva PVM) vodi računa o vašoj privatnosti i posvećeni smo njenoj zaštiti. Perfetti Van Melle može da prikuplja lične informacije od posetilaca www.mentos.rs.

Ovom Internet stranicom upravlja PVM.

Ova politika privatnosti navodi vrstu informacija koje prikupljamo, i kako ih koristimo i štitimo.

Ovaj politika vam govori šta da uradite ako ne želite da se vaše lične informacije prikupljaju kada posetite našu stranicu, i kako možete da promenite informacije koje ste nam već pružili.

Ova politika privatnosti se ne odnosi na banere, nagradne igre i ostale oglase ili promocije koje možemo da sponzorišemo ili u kojima možemo da učestvujemo na Internet stranicama u posedu trećih lica.

Rukovalac podataka

Rukovalac podataka za navedenu obradu je Perfetti Van Melle.

Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju

Podaci o navigaciji

Računarski zasnovani sistemi i softverske procedure uključene u rad ove Internet stranice, tokom njihovog redovnog funkcionisanja, dolaze u posed ličnih informacija, čiji se prenos podrazumeva prilikom korišćenja protokola Internet komunikacije. Ove informacije se ne prikupljaju da bi bile povezane sa nekim odredivim licem, ali, kroz procese i povezivanja sa podacima u posedu trećih lica, po svojoj prirodi mogu dovesti do identifikacije korisnika. Ova kategorija podataka obuhvata IP adrese ili nazive koji se čuvaju na domenu računara koje koriste oni koji pristupaju Internet stranici, adrese u notaciji URI (jedinstveni identifikator resursa) potrebnih resursa, vreme zahteva, način koji je upotrebljen za prosleđivanje zahteva na server, veličinu datoteke primljene u odgovoru, šifru koja prikazuje stanje odgovora koji je dao server (dobro, greška, itd.) i ostale parametre povezane sa radom sistema i strukturom i uslovima računara korisnika. Ovi podaci se koriste samo za pribavljanje anonimnih statističkih informacija o upotrebi Internet stranice i za proveru ispravnog rada, a brišu se odmah nakon obrade. Podaci se mogu koristiti za ispitivanje odgovornosti, ukoliko postoji neki prekršaji u vezi sa obradom podataka protiv stranice.

Podaci o ličnosti

Mi možemo da prikupljamo podatke o ličnosti. Podaci o ličnosti podrazumevaju informacije na osnovu kojih možete biti lično određeni.

Generalno, to uključuje vaše ime, ulicu stanovanja, naziv na ekranu, adresu elektronske pošte, broj telefona i informacije o kreditnoj kartici. Mi možemo da prikupljamo podatke koje nam pruže korisnici samo za odgovaranje na postavljena pitanja i ti podaci će se tretirati u skladu sa ovom politikom i važećim zakonima.

Podaci koje korisnik pruži dobrovoljno

Opciono, izričito i dobrovoljno prosleđivanje podataka o ličnosti od korisnika na registracionim obrascima datim na ovoj stranici podrazumeva naknadno sticanje podataka koje pruži pošiljalac. PVM će ove podatke obrađivati u svrhu odgovaranja na zahtevanu uslugu i, ako ste dali svoju saglasnost, za slanje informativnog i reklamnog materijala elektronskom poštom.

Zaštita dece

Kompanija PVM je posvećena zaštiti privatnosti dece. Stranica je dizajnirana i namenjena je za upotrebu od strane lica koja imaju 16 godina i više. Ako ste stariji od 16, ali mlađi od 18 godina, potrebno je razmotrite uslove ove politike privatnosti sa licima koja imaju roditeljsku odgovornost kako biste bili sigurni da ih oboje razumete. Iako ne snosimo odgovornost za utvrđivanje starosti naših korisnika, možemo da sprovedemo provere tačnosti.

Ako imate manje od 18 godina upamtite da vam je potrebno ovlašćenje/odobrenje lica koja imaju roditeljsku odgovornost da biste ovu stranicu koristili za stupanje u kontakt sa nama slanjem vaših podataka o ličnosti.

Svrha obrade

Vi odlučujete dobrovoljno da li želite da nam pružite svoje podatke o ličnosti. U nekim slučajevima podaci o ličnosti su potrebni da bismo mogli da obavljamo određene funkcije. Na celoj stranici, od vas se može tražiti da navedete svoje podatke o ličnosti kako biste mogli da se registrujete za izvlačenje nagrada, konkurse, za primanje informacija ili pošte, za popunjavanje anketa ili za slanje komentara ili upita. U ovim slučajevima PVM koristi iskačući (pop-up)prozor sa informacijama o obradi podataka o ličnosti i kvadratić koji treba obeležiti za pribavljanje saglasnosti. Uveravamo vas da PVM neće prikupljati bilo koje podatke o ličnosti ako te informacije ne pružite dobrovoljno.

PVM koristi vaše podatke o ličnosti za potrebe za koje su prikupljeni (npr. za odgovaranje na vaše upite, za učešće u konkursima ili za slanje uzoraka). Mi takođe možemo da ih koristimo za unapređenje naših proizvoda i Internet stranica, takođe i da vas kontaktiramo u vezi sa proizvodima i uslugama koje mogu da vam budu od interesa (uključujući i one koje možemo da ponudimo zajedno sa drugim kompanijama). Mi takođe možemo da ih podelimo ili prenesemo drugim kompanijama u Perfetti Van Melle Grupi i trećim licima koja direktno pružaju podršku aktivnostima i razvoju Internet stranice kompanije PVM.

Mi možemo da dopunimo informacije koje ste nam saopštili sa drugim informacijama koje posedujemo ili koje dobijemo od trećih lica. Mi to radimo u marketinške svrhe da bismo mogli da pružimo ciljanje proizvode i usluge za ispunjenje vaših potreba.

Aranžmani za obradu

Važno je da znate da se podaci o ličnosti obrađuju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Podatke o ličnosti obrađuje PVM ili Obrađivač podataka koga direktno imenuje PVM, ne duže nego što je potrebno u svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađivani.

Uspostavljene su specifične bezbednosne procedure da bi se sprečio rizik od uništenja ili gubitka, slučajnog ili ne, od neovlašćenog pristupa podacima ili postupci obrade koji su ili nezakoniti ili nisu u skladu sa svrhama za koje se podaci prikupljaju. U skladu sa zakonom, kompanija PVM je, u skladu sa glavnim međunarodnim standardima, takođe preduzela dodatne mere bezbednosti za svođenje na minimum rizika u pogledu poverljivosti, integriteta i raspoloživosti prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti.

Deljenje, saopštavanje i širenje podataka

Podaci koje mi prikupljamo mogu biti preneti ili saopšteni drugim kompanijama u Perfetti Van Melle Grupi, i trećim licima koja direktno pružaju podršku aktivnostima i razvoju Internet stranice kompanije PVM. Povremeno. PVM angažuje treća lica za obradu i analizu podataka. Osim navedenih slučajeva, podaci neće biti obelodanjeni niti dati bilo kom licu, osim ako to nije u skladu sa ugovornim ili zakonskim obavezama ili ako korisnici nisu dali svoju saglasnost.

PVM i njegovi Obrađivači podataka treća lica će prenositi i obrađivati vaše podatke o ličnosti uz preduzimanje odgovarajućih mera za očuvanje bezbednosti podataka o ličnosti.

Prava lica na koje se podaci odnose

PVM obaveštava korisnika da on/ona ima pravo da zahteva pristup i ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, ili ograničenje ili da uloži prigovor na obradu, a isto tako ima pravo na prenosivost podataka ili na povlačenje date saglasnosti tako što će kontaktirati PVM u pisanoj formi na Perfetti van Melle Republika Češka, ulica Tomíčkova 9, 148 00 Prag, Republika Češka ili slanjem poruke elektronske pošte na pvmdpo@it.pvmgrp.com adresiranu na Službenika za zaštitu podataka, uvek uz dostavljanje kopije identifikacionog dokumenta ili nekog drugog dokumenta kojim se potvrđuje identitet. 

PVM zadržava pravo da u svakom trenutku proveri istinitost podataka o ličnosti koje saopšti Učesnik, kao i starost i identitet pobednika pre uručenja nagrada.

Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke koje na vaš hard drajv postavlja server Internet stranice. Kompanija Perfetti Van Melle koristi kolačiće da bi naše Stranice postale jednostavnije za upotrebu i da bi našu Stranicu i naše proizvode bolje prilagodila vašim interesima i potrebama. Kolačići se takođe mogu koristiti da bi se ubrzale vaše buduće aktivnosti na našoj stranici. Na primer, stranica može da prepozna da ste već naveli svoje podatke o ličnosti i da se drugi put uzdrži od zahtevanja istih informacija.

Mi možemo takođe da koristimo kolačiće za prikupljanje informacija o vašem računaru, kao što je vaša IP adresa (broj dodeljen vašem računaru uvek kada pretražujete Internet) ili vrsta Internet pretraživača ili operativni sistem koji koristite, i da to povežemo sa vašim podacima o ličnosti. To radimo da bismo obezbedili da na našim Stranicama imate najbolje iskustvo na mreži, i da su efikasni informacioni resursi. Za čuvanje ovih kolačića Perfetti Van Melle koristi iskačući prozor sa informacijama o kolačićima i kvadratić koji treba obeležiti za pribavljanje saglasnosti. Vi takođe možete da onemogućite kolačiće u podešavanjima vašeg pretraživača. Odbijanjem kolačića na stranici na koju ulazite može da dovede do toga da nećete biti u mogućnosti da koristite određene oblasti stranice ili da primate personalizovane informacije kada posećujete stranicu.

Google analitika

Internet stranice mogu da koriste analitičke alatke, kao što je Google Analytics i/ili Unica, za praćenje vaših interakcija sa stranicom i za čuvanje informacija, kao što su vreme u koje ste posetili stranicu, da li ste je pre posećivali i preko koje stranice ste došli do te stranice. Merna statistika Internet stranice se može koristiti za personalizovanje vašeg iskustva na stranici, kao i za procenu – anonimno i zajednički – statistika o aktivnostima na stranici. Mi ove informacije koristimo za merenje efikasnosti našeg prisustva na mreži i za sastavljanje statističkih izveštaja.

Kada koristimo Google Analytics, mi možemo da podelimo te informacije sa Goole-om kao način da pomognemo da Google unapredi svoje proizvode i usluge. Ni mi ni Google ne koristimo (niti ovlašćujemo neko treće lice da koristi) ovu alatku za praćenje ili prikupljanje podataka o ličnosti o vama ili za povezivanje vaših podataka o ličnosti sa podacima Google Analytics.

Pixel tag-ovi

Neke od stranica koje posetite mogu takođe da prikupljaju informacije pomoću pixel tag-ova (takođe se zovu clear gifs) koji se mogu deliti sa trećim licima koja direktno pružaju podršku promotivnih aktivnostima i razvoju stranice kompanije PVM. Na primer, informacije o korišćenju Internet stranice koje se odnose na posetioce naših stranica mogu se deliti sa našom reklamnom agencijom trećim licem za bolju ciljanu primenu Internet baner oglasa na PVM stranicama. Informacije prikupljene korišćenjem ovih pixel tag-ova nisu, međutim, lično odredive, iako se mogu povezati sa vašim podacima o ličnosti.

Promene trenutno važeće politike privatnosti

PVM redovno proverava svoju vlastitu politiku privatnosti i bezbednosti, i ako je potrebno, razmatra je u skladu sa izmenama koje se uvode zakonom, organizacijom ili koje nameće tehnološki razvoj. Svaka promena navedene politike će biti objavljena na ovoj stranici.